Verkosto

Xplorer edistää kestävää kaivosteollisuutta tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Työtämme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tehtävää on paljon, joten tarvitsemme työhön voimakkaan verkoston. Verkostomme on osa UNESCOn kansainvälistä kaivostekniikan osaamiskeskusta.

Tule mukaan!

Verkoston jäsenet

Kaivostekniikan kansainvälinen osaamiskeskus sijaitsee Pietarin kaivosyliopistossa. Keskuksen lippulaivoja ovat LUT-yliopisto Suomessa, Leobenin yliopisto Itävallassa ja Freibergin yliopisto Saksassa. Iso-Britannian IOM3-tutkimuskeskus on myös yksi lippulaivoista. Verkostolla on yhteistyötä myös Kiinan, Etelä-Afrikan ja Brasilian yliopistojen kanssa. Xplorer kutsuu joukkoon suomalaisia yhteistyökumppaneita: yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Yhteistyö

Teemme yhdessä tutkimusta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita. Tarjoamme yhteistutkintoja ja kehitämme uusia tutkintoja. Järjestämme tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihtoa. Autamme yrityksiä toimimaan kestävästi. Viemme kaivosalaa kohti kiertotaloutta. Xplorerin kotiyliopisto LUT on yksi Suomen kansainvälisimpiä yliopistoja, jossa opiskelee yli 80 eri kansallisuutta. 

xplorer-map

Verkostossa mukana

Verkostossa mukana

UNESCO Yhteistyö

Tiede yhdistää ihmiset

UNESCO tunnetaan työstään maailman kulttuuriperinnön vaalijana ja väsymättömänä koulutuksen edistäjänä. UNESCO on kuitenkin myös tiedejärjestö, jonka saavutukset ovat merkittäviä.

UNESCO – The lab of ideas, the lab for change!
Tiede, koulutus ja kulttuuri ovat tie muutokseen.

Keskeistä UNESCOn tiedepolitiikkaa on edistää tiedon avointa saatavuutta ja vapaata tiedettä.

UNESCO oli luomassa Eurooppaan hiukkasfysiikan tutkimuslaitosta CERNiä, jossa nykyisin voivat työskennellä tutkijat kaikkialta maailmasta. Viimeisin saavutus on vuonna 2017 avattu Lähi-idän Sesame-keskus (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications). Poliittiset erimielisyydet on pystytty laittamaan sivuun, ja tiede on yhdistänyt eri osapuolet. UNESCOn tiedediplomatia toimii. UNESCO on perustettu toisen maailmansodan jälkeen ja sen tunnuslauseena on Building peace in the minds of men and women – rauhanrakentaminen miesten ja naisten mielissä.

Keskeistä UNESCOn tiedepolitiikkaa on edistää tiedon avointa saatavuutta ja vapaata tiedettä. Tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa tekoälyn etiikka ja biodiversiteetin suojeleminen. UNESCO edistää aktiivisesti naisten asemaa tieteessä ja innostaa tyttöjä opiskelemaan luonnontieteitä ja tekniikkaa. Viiden vuoden välein järjestö julkaisee tiederaportin, jossa käsitellään tieteen, teknologian ja innovaatioiden tilaa eri puolilla maailmaa. Seuraava raportti ilmestyy 2021.

Yhteistyöstä vastaava

Jaana Ryynanen

Mitä tänään ei osata tehdä voi tulevaisuudessa olla ihan tavallinen taito. Xplorer yhdistää tulevaisuuden tekijät.

Jaana Ryynänen

Ota yhteyttä