Koulutus

Älypuhelimessa on yli 60 erilaista metallia.
Miten ja mistä ne on louhittu?

Opiskelemalla kaivosalalle voit vaikuttaa siihen, miten raaka-aineet tulevaisuudessa tuotetaan.
Xplorer-verkoston yliopistot tarjoavat yhdessä koulutusta ja kansainvälisiä yhteistutkintoja. 

Miten tullaan kaivannaisalan asiantuntijaksi?

Yksi tapa lähteä liikkeelle on opiskella kemiantekniikkaa. Se antaa hyvä perustan lähes kaikkeen teollisuuteen. Suoritettuasi alemman korkeakoulututkinnon voit jatkaa esimerkiksi näihin englanninkielisiin maisteriohjelmiin.

Vesi on mukana lähes kaikissa kaivosprosesseissa. LUTin vesiosaaminen on huippuluokkaa.

LUTin kemiantekniikan erityinen vahvuus on erotustekniikoiden opetus ja tutkimus.

LUT-yliopistossa opinnoissa korostuu systeeminen ymmärrys eli miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Se on erittäin tärkeää varsinkin tulevaisuudessa, jotta ymmärretään, miten toimintamme vaikuttaa ympäristöön kokonaisuutena. Pelkkien mittaustulosten ja numeroiden analysointi ei riitä, on osattava katsoa mittareita kauemmas.

Voit suorittaa LUTissa kursseja, joissa verkostomme arvostetut kaivosyliopistot ovat mukana opetuksessa. Yksittäisten kurssien lisäksi voi suorittaa yhteistutkintoja, joissa opiskelija suorittaa tutkinnon kahdessa (kolmessa) eri yliopistossa samanaikaisesti. 

Tulossa uusi ohjelma tulevaisuuden tekijöille

LUT-yliopisto rakentaa parhaillaan uutta kaivostekniikan maisteriohjelmaa yhdessä EIT RawMaterialsin kanssa. MEITIM-projekti tähtää siihen, että vuonna 2022 Master’s programme in Entrepreneurship, Innovation, and Technology Integration in Mining -tutkinto on valmis vastaanottamaan opiskelijat, jotka haluavat olla tulevaisuuden kaivosammattilaisia.

Koulutus rakennetaan huolellisesti yhteistyössä yliopistojen, teollisuuden sekä tutkimuslaitosten kanssa. Näkyvin osa tiivistä yhteistyötä on vuosittain järjestettävä IWSCO-workshop, jossa keskitytään koulutuksen kehittämiseen. Ensimmäinen IWSCO (International Workshop on Skills and Competencies of the XXI Century Workforce) järjestettiin syksyllä 2020.

Workshopissa asiantuntijat pohtivat, millaisia taitoja työntekijät tarvitsevat toimiessaan tulevaisuudessa insinööreinä, yrittäjinä, data-analyytikkoina tai innovaattoreina. 

Koulutuksesta vastaava

Sami Virolainen 20200127

Siirrymme sähköisesti toimivaan yhteiskuntaan ja kiertotalouteen. Uusi aika tarvitsee enemmän ja uudenlaisia kaivannaisalan osaajia. Xplorer yhdistää asiantuntijat, jotka kouluttavat tulevaisuuden osaajat kaivos- ja metallurgiseen teollisuuteen.

Ota yhteyttä