Miksi kaivoksista pitää nyt puhua?

Sähköistäminen on välttämätöntä

Sähköistämisellä saadaan hiilidioksidipäästöt alas, mutta haasteet siirtyvät toisaalle. Useimmat kriittiset raaka-aineet tulevat kaivoksista ja kysyntä kasvaa. Meillä on vielä paljon tehtävää metallien kiertotaloudessa. 

Maailman väestö kasvaa, ihmiset muuttavat kaupunkeihin ja rakentaminen lisääntyy kasvattaen raaka-aineiden kulutusta. Samaan aikaan maailmassa taistellaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Kun siirrytään fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian käyttöön, pitää energiaa varastoida akkuihin. Nykyinen akkuteknologiamme on riippuvainen metalleista. Kun pyrimme laskemaan hiilidioksidipäästöjämme ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan sähköistämällä, kasvatamme tarvetta akuille ja lisäämme kysyntää kaivostoiminnalle. Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta tulokset ovat vielä vaatimattomia: Euroopassa teollisuuden käyttämien materiaalien määrästä vain 12 prosenttia on kierrätettyjä. Jopa yli 70 prosenttia kaivoksista nostetusta kiviaineksesta päätyy jätteeksi. Raaka-aineiden käyttöä on tehostettava ja mineraalikiertoa parannettava. Xplorer-verkosto yhdistää toimijoita, jotta tämä systeeminen muutos olisi mahdollinen. 

Eurooppa etsii ekologisesti kestävää talouskasvua

Eurooppa haluaa olla hiilineutraali. Se haluaa myös irrottaa toisistaan talouskasvun ja raaka-aineiden kulutuksen.  

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli European Green Deal on Euroopan Komission kunniahimoinen kasvustrategia, jonka tavoitteena on muuttaa Eurooppa hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Eurooppa haluaa olla ensimmäinen hiilineutraali maanosa ja näin esimerkkinä muille. Kestävän talouskasvun edellytyksenä kuitenkin on, että raaka-aineiden kulutus ja talouskasvu pystytään erottamaan toisistaan. Nyt niiden kytkös on vielä kiinteä, ja talouskasvu johtaa ympäristöhaittoihin ja luonnon köyhtymiseen. 

Monet Euroopan tarvitsemista raaka-aineista tuodaan Euroopan ulkopuolelta. Suuri riippuvuus raaka-ainetuonnista on riski, sillä maailmanlaajuiset toimitusketjut voivat katketa useista syistä. Euroopan Komissio perusti 2020 raaka-aineallianssin (European Raw Materials Alliance, ERMA), jonka tavoitteena on tukea EU:n kasvua, kilpailukykyä ja raaka-aineiden saatavuutta. ERMAn toimintaa koordinoi EIT Raw Materials, joka on maailman suurin raaka-ainesektorin osaamis- ja innovaatioyhteisö. 

 

Monien kuluttajatuotteiden osalta vaaditaan nykyisin jäljitettävyyttä. Haluamme tietää, mistä vaatteemme tulevat ja miten ruokamme on tuotettu. Onko jäljitettävyys tulevaisuutta myös kaivannaisalalla? Onko tulevaisuudessa mahdollista ostaa sertifioitu puhelin, jonka sisältämät metallit on tuotettu vastuullisesti? 

Kaivokset jakavat mielipiteitä

Suomi on kiinnostava kaivosmaa, mutta kaivostoiminnan ympäristöhaitat huolettavat kansalaisia. Voiko kaivos koskaan toimia kestävästi luontoympäristössämme? 

Suomalaisten luontosuhde on ainutlaatuinen ja puhtaat vetemme ja ilmamme ovat hyvinvointimme perusta. Laajassa kansalaiskeskustelussa kaivostoiminta näyttäytyy luontoa pilaavana ja pitkäaikaiset haittavaikutukset jälkeensä jättävänä riistokapitalismina. Kansalaisaloitteissa vaaditaan kaivostoiminnan kieltämistä ja laajempaa päätäntävaltaa kunnille ja maanomistajille.