Ympäristölupa ohjaa kaivosvesien hallintaa

Keskustelu kaivostoiminnan paikallisesta hyväksyttävyydestä on laajentunut kansalliseksi kaivoslakiin kohdistuvaksi kritiikiksi ja muutostarpeiksi. [1]  Mutta kohdistuuko muutospaine oikeaan maaliin? Vastaus on kyllä, jos halutaan parantaa kunnan vaikuttamismahdollisuuksia sekä paikallisten ihmisten osallistumisoikeuksia ja elinkeinojen yhteensovittamista. Kaivoslakia on syytä uudistaa myös kaivostoiminnan ja malminetsintävaiheen ympäristövaikutusten hallinnan sääntelykokonaisuuden parantamiseksi. Kun puhutaan vesistövaikutuksista ja kaivosvesien hallinnassa käytettävästä teknologiasta, maali on …

NEW Webinar: Sustainable Development Approaches in Engineering Research and Education

Welcome to participate in a series of webinars Sustainable Development approaches in Engineering Research and Education The three main thematic areas are: 1) Responsible mining aspects 2) Digitalisation in mining 3) Sustainability and Circular Economy. Starting 9 April 2021, alternately every week, a researcher/expert from Finland, Russia, and Austria will present on their area of …