Akkuteollisuuden haasteet nyt ja tulevaisuudessa

Globaali sähköistymisen trendi etenee vauhdilla, ja uusia akkutehtaita on rakenteilla Eurooppaan useita. Myös useita investointisuunnitelmia akkujen ja akkukemikaalien valmistukseen on julkaistu. Matkapuhelimien ja kannettavien tietokoneiden ohella akkuteknologiaa on tuotu viime vuosina yhä enemmän osaksi sähköisiä ajoneuvoja ja työkaluja. Luonnollisesti akkubuumi lisää merkittävästi akkumineraalien tarvetta ja toisaalta myös sekundääriraaka-aineiden rooli akkuarvoketjussa tulee korostumaan lähivuosina. Euroopan Unionissa …

Koboltin matka Kongosta maailmalle ja takaisin

Tutkimusmatkani koboltin keskeisimmälle kaivuualueelle, Kongon demokraattisen tasavallan eteläisimpiin osiin, oli yksi elämäni surullisimmista. Globaalin yhteiskuntamme suurimmat valuviat löivät vasten kasvoja. Lapsia joka puolella, sähköä vain harvalla, likaisia jokia, turvattomissa työoloissa loukkaantuneita kaivajia, ihmisiä pyytämässä vettä, kova hälinä, uhan tunne. Listaa kokemuksista voisi jatkaa loputtomiin. Kulutuksen kasvu, liikenteen sähköistyminen ja uusiutuvan energian laitteet kasvattavat metallien, mukaan …

Ympäristölupa ohjaa kaivosvesien hallintaa

Keskustelu kaivostoiminnan paikallisesta hyväksyttävyydestä on laajentunut kansalliseksi kaivoslakiin kohdistuvaksi kritiikiksi ja muutostarpeiksi. [1]  Mutta kohdistuuko muutospaine oikeaan maaliin? Vastaus on kyllä, jos halutaan parantaa kunnan vaikuttamismahdollisuuksia sekä paikallisten ihmisten osallistumisoikeuksia ja elinkeinojen yhteensovittamista. Kaivoslakia on syytä uudistaa myös kaivostoiminnan ja malminetsintävaiheen ympäristövaikutusten hallinnan sääntelykokonaisuuden parantamiseksi. Kun puhutaan vesistövaikutuksista ja kaivosvesien hallinnassa käytettävästä teknologiasta, maali on …

NEW Webinar: Sustainable Development Approaches in Engineering Research and Education

Welcome to participate in a series of webinars Sustainable Development approaches in Engineering Research and Education The three main thematic areas are: 1) Responsible mining aspects 2) Digitalisation in mining 3) Sustainability and Circular Economy. Starting 9 April 2021, alternately every week, a researcher/expert from Finland, Russia, and Austria will present on their area of …