Mistä metallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Metallisten raaka-aineiden kiertotalous on aivan keskeistä, kun kehitetään keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energian saatavuuden turvaamiseksi.   Liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi pidetään olennaisena siirtymistä polttomoottoreista sähkömoottoreihin. Siirtymää silmällä pitäen on tehty – ja tehdään jatkuvasti – poliittisia päätöksiä sekä investointeja. Tämä muutos tuo kuitenkin merkittäviä muutoksia tarvittavien luonnonvarojen osalta. Yksi tärkeä kysymys on myös se, millaisilla …